10. pro 2010.

Ekipa / The team Photo by:  Ana Mihalić
Amalija Albaneže / Patricia Cunjak / Luana Brhanić / Ružica Dobranić / Edita Ercegović / Martin Hrastić / Dina Karadžić / Jelena Kašić / Marija Koruga / Sven Kovačević / 
Tomislav Lončarić / Jelena Lovrec / Fran Makek / Ivan Marković / Ivan Prerad / 
Ana Ratković / Andrea Resner / Mario Romoda / Damir Sobota / Valentina Supanz / 
Zorana Unković / Dominik Vuković
+
Jelena Bando / Melinda Šefčić / Vanja Trobić

Nema komentara: